NGUỒN GỐC VƯỜN NHẬT

Vườn Nhật được tạo ra cách đây khoảng 1300 năm trước, chịu sự ảnh hưởng của phật giáo và được du nhập từ Trung Quốc. Sau một thời gian dài được phát triển như một nét văn hóa độc đáo của Nhật Bản. Có một số kiểu vườn Nhật Bản, chủ yếu được phân loại thành hai loại lớn là khu vườn biểu hiện lại khung cảnh thiên đường của phật giáo(ví dụ như Byodoinhououdou)và vườn biểu hiện lại sự thu nhỏ của thiên nhiên(ví dụ như ginkakuji). Khu vườn biểu hiện cho thiên đường phật giáo, chủ yếu được làm trong vườn của các chùa đền. Khu vườn thể hiện sự thu nhỏ của thiên nhiên, chủ yếu được làm trong nhà của các quý tộc, võ sĩ.

(Ảnh: Trang chủ Byodoinhououdou,Rinzaishuu-soukokujiha)

日本庭園は、今から1300 年ほど前に、中国から伝わった仏教の影響を受けて作られるようになったと考えられています。その後、長い時間を経て、日本独自の文化として発展してきました。日本庭園には、いくつかのタイプがあります。主なものとしては、仏教の極楽浄土を表した庭園(例:平等院鳳凰堂)や、自然の姿を縮小して表現したもの(例:銀閣寺)などがあります。極楽浄土を表した庭園は、主にお寺の庭に作られ、自然の姿を縮小して表した庭園は、主に貴族や武士の家の庭として作られました。

(写真:平等院鳳凰堂HP、臨済宗相国寺派HP)