Địa điểm: Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Loại hình: Nội khu khu công nghiệp sinh thái

Năm hoàn thành: 01/12/2020

Tại Khu công nghiệp sinh thái đầu tiên của Việt Nam- KCN NAM CẦU KIỀN, ZOUEN chịu trách nhiệm thiết kế và tư vấn giám sát công trình vườn Nhật Bản với diện tích 30,000m2 có tên “ Kyosei no Niwa “ với đề tài về sự cộng sinh của các nền văn hóa khác nhau, cuộc sống sinh hoạt của người dân, và môi trường tại khu công nghiệp.

cong-trinh-nck

cong-trinh-nck

Bản vẽ phối cảnh vườn Kyosei no Niwa

Hình ảnh hoàn thiện vườn Kyosei no Niwa