Địa điểm: Hưng Yên

Loại hình: Tiểu cảnh trước văn phòng

Năm hoàn thành: 08/04/2022

Tại nhà máy của Tập đoàn INVET, Hưng Yên, Zouen chịu trách nhiệm thi công đồi tùng hai bên sảnh chính toà văn phòng của nhà máy.